Nyttig Information til nye Spejdere og deres forældre.

Prøvetid – Du kan være med til tre spejdermøder inden du skal beslutte dig for at melde dig ind.
Medlem er du, indtil du aktivt melder dig ud ved henvendelse til din spejderleder eller gruppelederen på mail: gruppeleder@svogerslevspejderne.dk

Kontingentet er fastsat af Grupperådet og er i 2018 sat til 850 kr. årligt. Vi opkræver kontingent forud halvårligt, i januar og august måned. Du kan også søge om en friplads. Spørg Gruppelederen om info.

Grupperådet består af forældre og spejderledere. Rådet skal sikre gode rammer for gruppen og dens økonomi, således lederne kan fokusere på det egentlige spejderarbejde.

Frivillighed er nøgleord for Spejdere, så derfor er det naturligt at forældre giver en hånd med til ture, arrangementer og andet. Spørg gerne om du kan bidrage.
Hjemmesiden for gruppen finder du på www.svogerslevspejderne.dk . Her kan du finde bl.a. halvårsprogrammer og yderligere info.

Facebook bruger vi også, se på www.facebook.com/groups/skt.andreas


gruppen

Powered by WordPress .